Privacy policy

Privacy policy

Brandsma Koffie neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden uw aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@brandsmakoffie.nl.

Brandsma Koffie is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Brandsma Koffie de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe gebruikt Brandsma Koffie uw gegevens? Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Brandsma Koffie persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Brandsma Koffie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Brandsma Koffie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam

bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken

Belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken

Belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?Bransdma Koffie heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn uw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Brandsma Koffie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Brandsma Koffie. U kunt verzoeken dat Brandsma Koffie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Brandsma Koffie te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Brandsma Koffie of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht U heeft het recht uw persoonsgegevens van Brandsma Koffie te verkrijgen. Brandsma Koffie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Brandsma Koffie u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Brandsma Een verzoek kan verstuurd worden naar info@brandsmakoffie.nl. Brandsma Koffie zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Brandsma een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Brandsma Koffie uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers

• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Brandsma Koffie

• Externe adviseurs

Het kan zijn dat Brandsma Koffie verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Brandsma Koffie uw gegevens gebruikt, dan kunt u  een e-mail sturen naar info@brandsmakoffie.nl . Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Brandsma Koffie uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@brandsmakoffie.nl

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens en diensten van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

LetsStat website statistieken
Deze website maakt gebruik van LetsStat website statistieken, een webanalyse service van LetsStat (www.letsstat.nl).

LetsStat maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van LetsStat in de Nederland en daar opgeslagen.

In opdracht van de beheerder van deze website zal LetsStat deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van LetsStat door uw browser overgebrachte IP-adres niet gebruikt voor andere doeleinden dan bezoekmetingen.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.