.gform_validation_container { display:none; } .home .banner__quicksearch { display:none; }
Waar ben je naar op zoek?

Per 1 januari 2023 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden voor eenmalige verpakkingen die plastic bevatten (Single Use Plastics, ofwel SUP). Het gaat dan bijvoorbeeld om, drankverpakkingen, zakjes en wikkels. Hieronder vallen ook de portieverpakkingen die wij leveren. De nieuwe regels hebben impact op zowel financieel als administratief vlak.

SUP-toeslag
Merkeigenaren die eenmalige kunststofverpakkingen op de markt brengen (dat wil zeggen: gemaakt van kunststof of bijvoorbeeld met een kunststofcoating), zijn sinds 5 januari verplicht hierover een toeslag te betalen. Dit is een vergoeding voor de opruimkosten van deze verpakkingen. 

Deze belasting zijn wij dan ook verplicht aan u door te factureren en als zodanig separaat op de factuur te vermelden. Over deze SUP belasting dienen wij 21% btw te berekenen. Per 12 mei a.s. vindt u de toeslag terug op de factuur.  

Hoogte van de toeslag
De toeslag is door de overheid bepaalt op € 2,30 per 1000 stuks (per verpakking of verpakkingsonderdeel). Bv. 1 doos bekers /2.500st. = 2.5 x € 2,30=€ 5,75 aan SUP belasting.

Hieronder vindt u de specifieke producten die onder de SUP regeling vallen:

  • Suikerzakjes / sticks
  • Melkcups en creamersticks 
  • Verpakte koekjes en chocolaatjes  
  • Honingsticks 
  • Kartonnen bekers

Op melkcups zal echter een toeslag van 2 x € 2,30 per 1000 stuks worden doorbelast. Dit omdat u bij het openen van een melkcup het lid van de cup scheidt en er dus 2 (plastic)afvalstromen worden geproduceerd. Op de aluminium melkcups van Friesland Campina wordt vooralsnog geen SUP belasting in rekening gebracht aangezien hier geen plastic in aanwezig is. 

Private label verpakkingen
De SUP-toeslag op de hierboven benoemde producten worden bij private label verpakkingen niet door ons aan u in rekening gebracht. Hier bent u, als private label merkhouder, zelf voor verantwoordelijk.  

Aanvullende informatie
Door de wetgever is bepaald dat per 1 januari 2024 de melkcup* en de kartonnen beker**(bevat plastic coating) in zijn geheel niet meer mag worden verkocht. Per 1 juli 2023 gaat dit al gelden voor de plastic bekers. Als Brandsma koffie zijn wij dan ook heel hard bezig om, samen met onze partners, naar alternatieven te zoeken. Echter zijn er momenteel nog te veel (technische) vragen om hier een concreet advies in te doen. Wij zullen u, zodra hier meer duidelijk over is, dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de (on)mogelijkheden.

*Zoals het nu lijkt mag de Friesland Campina aluminium cup na 1-1-2024 nog wel verkocht worden.
**Uitzonderingen: consumptie ter plaatse en zorginstellingen.

Voor nadere info zie: 
Minder wegwerpplastic voor een schoner milieu | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Vragen
Voor vragen over de toeslag en de wetgeving – ook private label verpakkingen- verwijzen we u graag naar de site van het afvalfonds (www.afvalfondsverpakkingen.nl). Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons kantoor en vragen naar Jorine of Bart. 

Tenslotte
Wij begrijpen dat bovenstaande wetgeving een grote invloed heeft op de foodservice industrie in het algemeen en daarmee ook op jullie bedrijf. Het gaat echter om wetgeving die wij met ons allen moeten naleven.